Job & Coronavirus

Quelle / Kaynak: ÖGB und Arbeiterkammer.

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema „Job und Corona“

Corona İşçi olarak haklarınız

Kısa Çalışma

İşveren ve işyeri temsilciliği (Temsilcilik olmayan işletmelerde: tek tek işçilerle) yazılı olarak kısa çalışma anlaşması yapılır, yani: haftada kaç saat düşürülülecek diye. İlk başta en fazla 3 aylık anlaşma mümkün, istisnai durumlarda ama uzatmalar mümkün. Gerekli belgeleri işvereniniz iş bulma kurumundan (AMS) , işveren odası veya işkolu sendikasından alır. Anlaşma sonunda işveren odası ve sendikaların imzasına sunulur. Bu işlem genel olarak 48 saat içinde olur. Bu saaten sonra kısa çalışma dilekçesi işveren tarafından ilgili iş bulma kurumuna sunulabilir. 

Bu özel kısa çalışma modeli ile iş saatleri yüzde 10 ile yüzde 100 oranında düşürülebilir. Her halükarda, işçiler işletmede çalışmalarının karşılığını işverenden kısmen alacaklardır. Çalışılmayan, düşürülmüş çalışma saatlerinin karşılığı kısa çalışma yardımı olarak iş bulma kurumu tarafından hemen hemen tam olarak ücretin yüzde 80 ile 90 civarında ödenir: Bu net ödeme öncesi gelir seviyesine göre belirlenir:  yüzde 80 net, eğer kısa çalışma öncesi brüt 2.685.- avronun üzerinde ise  yüzde 85 1.700.- avro ile 2.685.- arası ise  yüzde 90 ise aylık 1.700.- brutto için 

Kısa çalışma öncesi veya esnasında işçiler işletmesel gerekliliğe göre geçmiş yıllardan kalan izinlerini ve fazla çalışmışlıklarının tamamını tüketmek zorundalar. Önemli: Kısa çalışma kapsamında iznin, fazla çalışmışlıkların tüketilmesi veya istirahat süresince daha önceki çalışma saatleri baz alınarak ödemeleri yapılacak. 

Tabipler odası ve sağlık bakanlığının yaptığı anlaşma gereği Corona –Krizi boyunca telefonla da istirahat alınabilir. Gerekli temel koşulların hazırlanması için sağlık bakanlığı çalışma yürütmektedir. Reçetelerin elektronik olarak e-mail yoluyla ya da doğrudan haber verılmek kaydıyla ulaştırılması düşünülmektedir. Somut durumu ev doktorunuzla açıklığa kavuşturunuz. 

Esasında ertelenemez meslekler duyurulan harekat kısıtlaması dışında olarak özellikle belirtilmiştir. Bir mesleğin ertelenebilir olup olmadığı kararı işvereninize aittir. Siz her halükarda çalışmaya hazır olduğunuzu bildirin ki herhangi bir işe ara verme durumunda maaşınızı alabilesiniz. Dikkat: Bu bağlamda kısa çalışma enstrümanını bu tür özel durumları en iyi şekilde atlatabilmek için yine anmak gerekir. Sosyal ortaklarla yapılan yeni anlaşma gereği çalışma saatleri hatta sıfıra indirilebilir, hissedilir bir kazanç azalması hatta çıkış olmaksızın. 

Aslında hayır, ancak gerçekten somut bulaşma tehlikesi varsa. Ancak işyeri ve çevresinde bulaşma olmuşsa bu mümkün olabilir. Şayet kronik bir hastalığınız varsa ve böylece ortalamanın üzerinde bulaşma tehlikesi söz konusu ise ev doktorunuza danışınız. Doktorunuz çalışamaz raporu verirse hemen işvereninize bildiriniz. Henüz bir işgöremezlik söz konusu değilse ama mümkün olduğunca çalışmayı sınırlama tavsiyesi varsa, işvereniniz sizi bulaşmaya karşı en iyi şekilde korumakla (evden çalışmaya onay verme, kısa süreli çalışma muafiyeti ya da kısa çalışma anlaşması şeklinde) yükümlüdür. 

Aslında sizi, hasta olmadığınız halde, eve gönderip, hasta olmadığınız halde, göndermemek şefinizin bileceği bir şey. Böyle bir durumda tabii ki işten muaf olmanız gerekir, hastalık izninde değil.Bundan dolayı sağlıklı çalışanyarın vizite kağıdı (Krankenstandsbestaetigung) getirmeleri gerekmez.Şefiniz sizi çalışma isteğinize rağmen eve göndermek istiyorsa, karantina olmadığı halde, firmanın paranızı ödemesi gerekir. 

Hukuksal olarak iş akdinin bitirilmesi gerçi mümkün, gerekli çıkış süresi ve kurallar yerine getirilirse. İşçi odasının özellikle tavsiyesi ama daha yumuşak tedbirlere başvurulmasıdır, güncel kriz durumunun atlatılması için. İşvereninize açıkça evden çalışma ya da kısa çalışma imkanını hatırlatınız. Tam da bu alternatifler 2008/2009 mali krizinde çıkışları engellemede yararlı oldu. 

Evet, şayet iş mukavelesinde böyle bir anlaşma varsa. İş mukavelesinde işverenin sizi her zamanki
işyerinizden farklı başka bir yere çalışmaya gönderebileceğine dair madde varsa da mümkün. Böyle
bir madde yoksa işverenin bu konuda sizinle anlaşması gerekir. Bu durumdan muada çıkabilecek
harcamalar konusunda da sizinle anlaşma yapması gerekir (örneğin götürü bir meblağ). Daha fazla bulaşmayı engellemek için işçi odasının tavsiyesi: Özel koşullar söz konusu. Firmanızla anlaşınız. Firmanız da gerekli teknik donanıma sahip olmanızı sağlamalı. 

İş ve aile

3 Nisana kadar şu tedbirler geçerli olacak: ꞏ Bütün okullar 9. Sınıftan itibaren (orta ve yüksek meslek okulları, lise üst sınıfları, meslek okulları) 16.03.2020 den itibaren uzaktan eğitime geçecekler ve okullarda dersler olmayacak. ꞏ 8. Sınıfa kadar olan bütün okullar ve bakım mekanları (kreş ve çocuk yuvaları, ilkokullar, ortaokullar ve lise alt sınıfları) Çarşamba 18.03.2020 den itibaren değişikliğe gidecekler: Okula gönderme zorunluluğu kalkacak.  Evde çocuklarına bakabilecekler baksınlar, böylece sosyal ilişkiler mümkün olduğunca sınırlanacak.  ile 14 yaş arası için günlük bakım kurumları yoğunluğu mümkün olan en yüksek düzeyde düşürmeliler. Bu kurumlar özel imkanı olmayan, ebeveynleri çalışan ve bakım imkanı bulamayan çocuklar için açık kalacaklar. Bu kararlar çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımının tüm bu kapsamlı kararlara rağmen temin edildiği anlamına gelir. Bu durumda çalışan ebeveynlerin çalışmalarının önünde engel kalmamış olacak. İşveren ve çalışanlar arasında çözüm imkanlarının konuşulması özellikle tavsiye olunur. 

Esas olarak ilgili bakanlık kapsamlı bir çocuk bakımının sağlanacağını açıkladı. Okul yönetimlerinin belli meslek gruplarına böyle bir imkan sunduklarını bazı yerlerden duyduk. Bakılmak zorunda olan çocuğunuza bakacak kimseniz yoksa ve size böyle bir imkan da sunulmuyorsa, haklı olarak işe gitmeme nedeniniz var ve bunu hemen işvereninize bildirmeniz gerekir. 

Buna paralel olarak ulusal hükümet 12.03.2020 tarihinde 14 yaşından küçük çocuğuna bakmakla yükümlü olup çalışan ebeveynler için üç haftaya kadar paralı extra bakım süresi imkanı olabileceğini açıkladı. Hukuksal olarak, alternatif bir çocuk bakımı (okulda veya çocuk yuvasında) mümkünse, çalışmayı engelleyici bir neden yok demektir, bu durumda karşılıklı bir anlaşma gerekir. Hem işçiler hem de işverenin bu sıradışı uygulamayı kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Dikkat: Hususi süresi ne istirahattır ne de izin. Sizin maaşınız tam olarak ödenmeye devam eder. İşvereniniz bundan kaynaklı maaş giderlerinin üçte birini devletten alır. 

Ulusal hükümetin 12.03.2020 tarihindeki açıklamasından hareketle hususi bakım izni sadece 14 yaş altındaki bakımı gerekli çocuklar için geçerli olmalı. Bu konudaki değişiklikler konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz. 

Karantina

Kişilere veya firmalara karantina kararını sağlık kurumları verir. Bütün bir yöre de kapatılabilir. Bu durum güncel olarak örneğin kuzey İtalyada ama St.Anton am Arlberg, Paznauntal (Tirol) ve Heiligenblut (Kaernten) de var. Şayet siz böyle bir yerde oturuyorsanız ve işinizden dolayı terketmeniz gerekiyorsa bu işe gitmenin önünde bir engel teşkil eder. Siz böyle bir bölgeyi terkedemezsiniz. Bu durumda hemen firmanızı haberdar edip işe gidemiyeceğinizi bildirmeniz gerek. Firmanız da kapatılmış bir bölgede ise ve siz dışında oturuyorsanız, işe gitmemeniz gerekir. Bu durumda da firmanızı arayıp haberdar etmeniz gerekir. 

Aslında sizi, hasta olmadığınız halde, eve gönderip göndermemek şefinizin bileceği bir şey. Böyle bir durumda tabii ki işten muaf olmanız gerekir, hastalık izninde değil.Bundan dolayı sağlıklı çalışanyarın vizite kağıdı (Krankenstandsbestaetigung) getirmeleri gerekmez.Şefiniz sizi çalışma isteğinize rağmen eve göndermek istiyorsa, karantina olmadığı halde, firmanın paranızı ödemesi gerekir. Bu durumda hemen firmanızı arayıp işe gidemeyeceğinizi bildirmeniz gerekir. Firmanız yasak bölgede bulunuyorsa ve siz böyle bir bölgenin dışında oturuyorsanız, işe gitmek zorunda değilsiniz. Bu durumda da firmanızla kontağa geçip gidemiyeceğinizi bildirmeniz gerek. 

Evet, şu koşullarda:  İşçi çalışabiluir durumdadır, hasta değildir.  Hastalığın bulaşması veya hastalanma şüphesi ile karantinadadır (Salgınyasası paragraf 7)  Homeoffice için bahsi geçen koşullar söz konusu ise (5. sorunun cevabında olduğu gibi) 

Evet, Coronavirüs (2019-nCoV) karantinasından dolayı çalışamıyorsanız, işvereniniz salgın yasası gereği maaşınızı ödemek zorunda. Firma bu giderleri sonradan tanzim eder. Coronavirüs bu arada bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesine alındı. Bu hak serbest meslek sahipleri için de geçerlidir. İşveren karantinanın uygulandığı bölge idaresi kurumundan size ödediği bu parayı ve bununla bağlantılı sosyal sigorta primlerinin işveren payını devletten geri talep edebilir. Dilekçenin karantina kaldırıldıktan en geç altı hafta içinde bölge idaresi kurumuna verilmesi gerekir. Viyanada MA-40 bundan sorumlu kurumdur. 

Ulusal hükümetin 14.03.2020 tarihinde bildirimde bulunduğu yasaya göre hiç açamayan veya belli
zamanlarda açabilen tek tek işletmeler için bu yasak „mal ve hizmet edinme „ işletme sahibini ve
çalışanlarını kapsamaz.
Bundan çıkan sonuç, sözkonusu işçiler çalışmaya hazır olmak zorunda olmalılar ve onları iş
mukaveleleri çerçevesinde çalıştırıp (enventar işlerinde, işletme içi eğitimler vb.) çalıştırmamak
işverenin tasarrufundadır. Şayet bazılarını (veya hepsini) çalışmadan muaf tutmaya karar verirse,
ücretlerini de ödemeye devam etmesi gerekir. Bu kapsamda işçi odası işçilere ve işverenlere yeni yaratılan kısa çalışma enstrümanını (bkz. Yukarıda) işletme içi tedbirlerde dikkate almayı tavsiye eder. 

Esas olarak kendi çalışma alanınız (yazılı ve sözlü ) iş mukavelenizin bir parçasıdır ve çok önceden (genellikle işe alınırken) belirlenmiştir. Böyle bir değişiklik aynı zamanda bir mukavele değişikliğidir ki, böyle bir değişiklik hem işverenin hem de işçinin onayını gerektirir. Dikkat: Aynı zamanda bu durumda işverenine karşı vefa sorumluluğunuzu da düşünmeniz gerekir. İşletmeniz orantısız bir zararla karşı karşıya ise ve kısa süreli yardım gerektiğinde, vefa yükümlülüğünüz gereği işvereninizin zararını minimize etmek için desteklemeniz gerekir. Sürekli bir çalışma alanı değişikliği ama her iki tarafın onayını gerektirir. 

İşsizler için bilgiler

İşsizlik parası alabilmeniz için bir dilekçe ile iş bulma kurumuna başvurmanız gerekir. Bunu en iyisi eAMS-Konto üzerinden yaparsınız. E-AMS-Kontonuz yoksa, AMS’e şahsen dilekçe vermeniz gerek. İşsizlik paranız için artık AMS’e şahsen başvurmanız gerekmez. Bunun için eAMS-Konto’yu kullanabilirsiniz yada dilekçenizi online olarak şu adresten (https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/eams-konto–ein-konto–viele-vorteile) gönderebilirsiniz. Bunların hepsi olmuyorsa, AMS’e telefon açın ve dilekçe formularını postayla isteyiniz. Bütün kontakları burada bulabilirsiniz (https://www.ams.at/organisation/adressen-undtelefonnummern), Telefonnummer für Wien: 05 09 940. Böylece AMS’e gitmenize gerek kalmaz. 

AMS şubenizde kararlaştırdığınız veya belirlenmiş bir randevunuz varsa, ya telefonla yada e-AMS’le gitmeniz gerekip gerekmediğini açıklığa kavuşturunuz. Telefon ettiğiniz günü ve saati ve kiminle konuştuğunuzu not edin. 

Randevuyu erteleme hakkınız yok. Randevuya gidip gitmeyeceğinizi danışmanınızla kontağa geçerek açıklığa kavuşturunuz. Bu mümkün değilse randevunuza gitmeniz gerekir. 

Şayet Corona virüsünü kapmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, sağlık- hattı 1450’yi arayın ve evde kalın. Bir kontrol randevusuna gitmemeye şu durumlarda müsamaha edilir:  Hasta olup istirahat alanlar;  Hasta olma kuşkusu olan ve karantinadaki ilşkide olan kişiler;  Corona virüsü bulaşmış biriyle ilşkisini veya hastalık semptomlarının olduğu bir bölgede bulunduğunu ispatlayan kişiler. İstirahatı, karantinayı yada Corona-Virüs şüphesini AMS’e bildirmeniz gerekir. Engelleyici nedenin ortadan kalkmasından hemen sonra hemen AMS’e başvurmanız ve bir istirahat belgesi götürmeniz gerekir. 

AMS-Danışmanınızı ya telefonla yada e-AMS üzerinden arayın ve ne yapmanız gerektiğini açıklığa kavuşturunuz. Telefon ettiğiniz günü ve saati ve kiminle konuştuğunuzu not edin. 

Hayır. AMS-randevularına gitmeniz gerekir, şayet randevu AMS tarafından iptal edilmediyse yada hasta veya karantinada değilseniz. AMS şubelerde insan birikmesini önler ve sırayla içeri alır. 

AMS şu andan itibaren planlanan Jobbörseleri paskalyaya kadar (13.4.2020 Pazartesi dahil) iptal etti. Size gelmeyin diye haber gelmiş olması gerekir. Şayet gelmediyse, danışmanınızla kontağa geçiniz. 

Danışmanınızla konuşup gidip gitmemeniz gerektiğini açıklığa kavuşturunuz

Evet. Başka bir eyalete işe gönderilebilirsiniz eğer  günlük uygun görülen yol süresi aşılmıyorsa veya işveren tarafından barınma imkanı sağlanıyorsa ve  bakım sorumluluğunuzu yerine getirebiliyorsanız. 

Hayır. AMS kurslarını 16.3.2020, pazartesiden itibaren muhtemelen paskalyaya (13.4.2020, Pazartesi dahil) kadar kapatıyor. Bu yüzden yeni kurslar başlamayacak. Eğitim verenlerden ders materyallerini online yada yazılı olarak sunmaları rica edilecek. Siz parasal hizmeti almaya devam edersiniz. 

Hayır. Eğitim durmuş olsa da DLU’yu, kurs ücreti yardımını yada işsizlik sigortasından paranızı almaya devam edersiniz. 

Sosyo-ekonomik işletmelerde yada kamu yararına olan bir çalışma projelerinde işler normal devam eder. 

AMS’e ilave eğitim kurumunuzun kapandığını bildirin, böylece AMS paranızı ödemeye devam eder. 

Tekil duruma bakılır. AMS’e iş ilişkinizi neden sonlandırdığınızı söyleyin. AMS bir müsamaha nedeni olup olmadığına bakıp karar verir. 

Normal şartlarda bir tespit randevusuna nedensiz gitmezseniz paranız kesilir. AMS ama bu terminlere gidilmemesini kabul etti resmi kurumların tavsiyeleri geçerli kaldığı sürece. Muayene randevusuna gitmek istemezseniz, bunu mutlaka AMS’teki danışmanınıza bildiriniz.